Beleidsverklaring

Rail Service Net is in de regio één van de belangrijkste partners voor spoorwegondernemingen, eigenaars of huurders van rollend materieel die op zoek zijn naar een betrouwbare partner voor het uitvoeren van het (mobiele) onderhoud en herstelling aan goederenwagons en wielstellen, evenals verschillende andere activiteiten zoals het ter beschikking stellen van personeel voor uitvoering van technische schouwingen en rangeerbegeleidingen, het uitvoeren van kleine herstellingen aan locomotieven en het leveren van gasolie.

Motto van RSN is : stilstaan is teruggaan, gerichte progressie onze troef.

Onze ambities kunnen we enkel waarmaken door voortdurend te streven naar:

 • Het respecteren van de van toepassing zijnde wetgeving en normen
 • Een gedegen kennis van de eigen activiteiten en hun positie op de markt
 • Het verbeteren van aanbod en kwaliteit tegenover onze klanten
 • Het gebruik maken van nieuwe opportuniteiten, mits grondige analyse van hun relevantie en correct evenwicht tussen kosten en baten
 • Het behalen van een zo hoog mogelijk niveau op het vlak van veiligheid, zowel voor ons personeel als voor het gebruik van herstelde wagons en locomotieven
 • Een maximale efficiëntie
 • Het verminderen van de milieu-impact van onze werkzaamheden
 • Het blijvend investeren in ons belangrijkste kapitaal : onze werknemers

Concrete doelstellingen zijn :

 • Het laten dalen van het aantal arbeidsongevallen met een streven naar een nul resultaat
 • Het vermijden van elk spoorwegexploitatie incident, te wijten aan eigen interventies
 • Investeren in het opleidingsniveau van ons personeel en het hiervoor benodigde materieel
 • Werken aan het beperken van elke vorm van milieuvervuiling en laten dalen van de milieu-impact door afvalscheiding, hergebruik, vermindering van energieverspilling e.d.m.
 • Het voeren van een onmiddellijke respons beleid tegenover onze klanten, met als streefdoel het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de eerstvolgende werkdag
 • Het stimuleren van een collegiale sfeer door bv. organiseren van groepsactiviteiten
 • Te werken aan een vermindering van de arbeidslast en comfort (waar mogelijk voorzien in lokale faciliteiten, verdere integratie en automatisatie van werkprocessen)
 • Het toepassen van een uniform verlonings- en beloningsbeleid
 • Het promoten van de interne communicatie, om zo een beter zicht te krijgen op de dagelijkse problemen en verbeteringen uit te voeren. Wij roepen iedereen op om voorstellen ter verbetering van de werkuitvoering en –omstandigheden te melden via de mailbox This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 • Stimuleren van het veiligheidsbeleid, met bewustmaking over de mogelijke risico’s en melden van gevaarlijke situaties op het terrein
 • Het adequaat reageren op klachten om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen en de systemen te verbeteren, resulterend in een vermindering van klachten en verhoging van de klantentevredenheid

26/01/2021

R. Dillen