Beleidsverklaring

Rail Service Net is in de regio één van de belangrijkste partners voor spoorwegondernemingen, eigenaars
of huurders van rollend materieel die op zoek zijn naar een betrouwbare partner voor het uitvoeren van
het (mobiele) onderhoud en herstelling aan goederenwagons en wielstellen, evenals verschillende andere
activiteiten zoals het ter beschikking stellen van personeel voor uitvoering van technische schouwingen en
rangeerbegeleidingen, het uitvoeren van kleine herstellingen aan locomotieven, het leveren van gasolie
en het aanbieden van MOBE diensten aan wagonhouders met een beperkt park.
Motto van RSN is : stilstaan is teruggaan.
Onze ambities kunnen we enkel waarmaken door voortdurend te streven naar:
 • Een gedegen kennis van de eigen activiteiten en hun positie op de markt
 • Het verbeteren van aanbod en kwaliteit tegenover onze klanten
 • Het gebruik maken van nieuwe opportuniteiten, mits grondige analyse van hun relevantie en
  correct evenwicht tussen kosten en baten
 • Het behalen van een zo hoog mogelijk niveau op het vlak van veiligheid, zowel voor ons personeel
  als voor het gebruik van herstelde wagons en locomotieven
 • Een maximale efficiëntie
 • Het verminderen van de milieu-impact van onze werkzaamheden
 • Het blijvend investeren in ons belangrijkste kapitaal : onze werknemers
  Concrete doelstellingen zijn :
 • Het laten dalen van het aantal arbeidsongevallen met een streven naar een nul resultaat
 • Het vermijden van elk spoorwegexploitatie incident, te wijten aan eigen interventies of ten gevolge
  van onderhoud uitgevoerd aan de door ECM RSN beheerde wagons
 • Het onderhoud van het beheerde wagonpark kostenefficiënt met beperking van de uitval te laten
  uitvoeren
 • Investeren in het opleidingsniveau van ons personeel en het hiervoor benodigde materieel
 • Werken aan het beperken van elke vorm van milieuvervuiling en laten dalen van de milieu-impact
  door afvalscheiding, hergebruik, vermindering van energieverspilling e.d.m.
 • Het voeren van een onmiddellijke respons beleid tegenover onze klanten, met als streefdoel het
  uitvoeren van de werkzaamheden binnen de werkdag
 • Het stimuleren van een collegiale sfeer door bv. organiseren van groepsactiviteiten
 • Te werken aan een vermindering van de arbeidslast en comfort (waar mogelijk voorzien in lokale
  faciliteiten, verdere integratie en automatisatie van werkprocessen)
 • Het promoten van de interne communicatie, om zo een beter zicht te krijgen op de dagelijkse
  problemen en verbeteringen uit te voeren
 • Stimuleren van het veiligheidsbeleid, met bewustmaking over de mogelijke risico’s en melden van
  gevaarlijke situaties op het terrein
 • Het adequaat reageren op klachten om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen en de
  systemen te verbeteren, resulterend in een vermindering van klachten en verhoging van de
  klantentevredenheid